|     Kontakt     |     Mapa sajta
 
Vesti

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja, međutim, Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd ne jamči za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka sadržanih na ovoj Internet prezentaciji. Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija.

Iako su se preduzele razumne mere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namenjene i ne treba da se koriste ili da se na njih poziva bilo koja transakcija obavljena u okviru Société Générale Banke Srbija a.d. Beograd. Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd nije odgovorna za sadržaj ovih Internet strana, niti za njihovu upotrebu i ne preuzima nijednu obavezu koja može proisteci iz sadržaja prezentacije. Osobe koje su zainteresovane za bilo koji proizvod ili usluge Société Générale Banke Srbija a.d. Beograd a koji su predstavljeni na ovom sajtu, moraju kontaktirati Société Générale Banku Srbija a.d. Beograd kako bi se raspitali o svim uslovima i naknadama vezanim za pružanje određene usluge ili proizvoda.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koriste Internet prezentaciju Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd na sopstveni rizik. Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije Société Générale Banke Srbija a.d. Beograd ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd neće biti odgovorna za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica Société Générale Osiguranja Srbija a.d. Beograd. Povezane lokacije nisu pod kontrolom Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd i Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih Internet strana. Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd Vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo Société Générale Group i Société Générale Osiguranje Srbija a.d. Beograd. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.