|     Kontakt     |     Mapa sajta
 
Vesti

Riziko osiguranje je životno osiguranje bez štedne komponente.

Osnovna svrha ove vrste osiguranja je zaštita porodice lica koje je osigurano.

Korisnik osiguranja može biti lice koje ugovarač osiguranja navede prilikom ugovaranja polise osiguranja.